Trả lời: Luật GTĐB năm 2008 quy định đối với người điều khiển phương tiện phải có đầy đủ sức khỏe, điều kiện. Cụ thể, nếu điều khiển mô tô phải có GPLX do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Vì thế, nếu CSGT dừng xe kiểm tra, bạn chỉ xuất trình được giấy hẹn thì CSGT vẫn được quyền xử phạt. Bởi lẽ, giấy hẹn đó không thay thế được GPLX. Theo đó, đối với người điều khiển phương tiện (kể cả người có giấy hẹn của đơn vị cấp GPLX) không có GPLX đối với xe máy sẽ bị tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng. Ngoài ra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.

Ban ATGT tỉnh Cà Mau