Trả lời: Vấn đề của bạn Ban ATGT tỉnh Cà Mau  xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với em học sinh

Căn cứ vào khoản  điều 584 và điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau :

” Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Trong trường hợp của bạn, hành vi lái xe ô tô gây tai nạn làm em học sinh gãy chân đã đủ căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Mức bồi thường thiệt hại do 2 bên thỏa thuận. Trong trường hợp không thể thỏa thuận thì bạn phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Bên cạnh đó, bạn phải trả thêm một khoản tiền nữa để bù đắp tổn thất về tinh thần cho em học sinh đó.

Thứ hai, về vấn đề lỗi của bạn khi điều khiển xe qua giải phân cách dành cho người đi bộ mà không chú ý gây tai nạn.

Căn cứ vào điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau :

” Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

8. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông”.

Như vậy, bên cạnh việc bồi thường thiệt hại cho em học sinh bạn có thể sẽ bị phạt từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng cho hành vi không chú ý quan sát gây tai nạn.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi với câu hỏi của bạn.

Ban ATGT tỉnh Cà Mau