Theo đó, đầu năm đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên 300 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá giới hạn quy định, đã xử lý 173 trường hợp, số tiền trên 500 triệu đồng, các trường hợp còn lại tiếp tục xử lý sau.

Để thực hiện các giải pháp kiểm tra nồng độ cồn đạt hiệu quả, trong thời gian tới Ban ATGT huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các qui định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Qua đó chỉ đạo CSGT tiếp tục áp dung mạnh mẽ các biện pháp phù hợp nhằm xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn vàkhông chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Thành Quốc