Theo đó, đầu năm đến nay lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp tuần tra, kiểm tra 104 cuộc, phát hiện và lập biên bản 29 trường hợp vi phạm, xử phạt 20 trường hợp với số tiền trên 60 triệu đồng, với các lỗi chủ yếu như: Điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng của cầu trên 10% - 50% là 15 trường hợp; trên 20% - 50% 04 trường hợp; Điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10%-30% là 06 trường hợp; trên 30% - 50% là 04 trường hợp.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện còn mở cao điểm ra quân 2 cuộc kiểm tra trên 80 lượt xe tải, xe ô tô khách kết quả lập biên bản xử lý 06 trường hợp xe vượt quá tải trọng cầu, đường.

Thành Quốc (Đài Truyền thanh Đầm Dơi)