Theo đó, qua 02 đợt ra quân đã giải toả được 42 hàng đáy, 330 cái lú các loại, 01 cụm chà và 654 cây, cọc trên 02 tuyến sông Đầm Dơi và tuyến Kênh Sáu Đông. Mặc dù sau các đợt ra quân giải tỏa lực lượng làm nhiệm vụ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân biết về tác hại của việc đặc lú, đăng đáy gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình nhiều người dân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tái chiếm lòng sông.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục ra quân mở cao điểm giải toả các chướng ngại vật trên đường thuỷ nội địa, cùng với giải tỏa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng việc không lấn chiếm lòng sông gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy. Các xã cần thường xuyên ra quân giải tỏa những nơi những hộ thường xuyên tái lấn chiếm và có biện pháp xử lý cũng như có biện pháp hỗ trợ  thiết thực sẽ giúp người dân không còn tình trạng lấn chiếm lòng sông để đặt lú, đáy.

Thành Quốc