Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Ban ATGT tỉnh Cà Mau !  Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT duy định như sau:

“Điều 55. Quy định về cấp phù hiệu, biển hiệu” Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh trong danh sách xe do đơn vị đề nghị theo quy định tại khoản 5 Điều này.”

Theo đó, xe tải của công ty bạn không thuộc trường hợp bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh vận tải. Do đó, xe này không thuộc trường hợp phải cấp phù hiệu.

Thứ hai quy định về việc gia nhập hợp tác xã để gắn phù hiệu: Hiện nay, không có quy định xe của các cá nhân hoặc của các đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải gia nhập hợp tác xã để gắn phù hiệu.

Thứ ba, hồ sơ cấp phù hiệu cho xe tải: Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 55 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT được sửa đổi bởi điểm b khoản 11 Điều 1 Thông tư 60/2015/TT-BGTVT bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT;
  • Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký;
  • Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

Trện đây là giải đáp cũa chúng tôi những nội dung mà bạn thắc mắc.

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh Cà Mau