Chiếm dụng lòng đường để mua bán hàng hóa. Ảnh Hà Giang

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; sử dụng lòng đường, hè phố trái phép.

Tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị  xử phạt theo quy định tại  Điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Tại điểm c, khoản 2: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe; trông, giữ xe; bày, bán hàng hóa;

- Tại điểm b, khoản 4: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông.

- Tại điểm c, khoản 4: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe;

Chiếm dụng hè phố để kinh doanh. Ảnh Hà Giang

- Tại điểm g, khoản 5: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 5m2 đến dưới 10mlàm nơi trông, giữ xe;

- Tại khoản 6: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10m2 đến dưới 20m2 làm nơi trông, giữ xe;

- Tại điểm a, khoản 7: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;

- Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải bị áp dụng các hình thức khắc phục hậu quả buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hà Giang