Thời gian gần đây, nhiều dự án công trình giao thông, đơn vị thi công chưa thực hiện đúng phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tình hình trên đã gây bức xúc cho người tham gia giao thông và nhân dân sống trong tầm ảnh hưởng của dự án.

          Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quàn lý dự án rà soát, chấn chỉnh ngay việc tổ chức thi công trên công trường về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm túc theo phương án được phê duyệt, nếu nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì chủ đầu tư, tư vấn giám sát đình chỉ thi công và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 23 năm 2014 của Bộ GTVT và các văn bản của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động  trong quá trình thi công.

          Đối với nhà thầu thi công, phải khẩn trương dọn dẹp, di chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu đã thi công xong, bao gồm đà giáo, ván khuôn, cọc ván thép, máy móc, thiết bị thi công, vật liệu thừa,...ra khỏi hiện trường, đặc biệt là tại các vị trí cầu, cống, nhà ga,...; tổ chức công trường gọn gàng, máy móc thiết bị thi công đi lại thuận tiện để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tuyệt đối trong quá trình thi công. Bổ sung đầy đủ tất cả các loại báo hiệu công trường, cọc tiêu, đèn tín hiệu, người cảnh giới,...đặc biệt lưu ý thi công vào ban đêm, giờ cao điểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và máy móc, thiết bị thi công.

Đơn vị sửa chữa cầu Lương Thế Trân không thực hiện đúng biện pháp đảm bảo ATGT, gây ùn tắc giao thông.

          Đối với tư vấn giám sát, phải bám hiện trường, tăng cường nhân lực để kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường. Rà soát, chấp thuận biện pháp thi công của nhà thầu, kiểm tra việc huy động máy móc, thiết bị thi công của nhà thầu phù hợp với hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu trên, tư vấn giám sát phải đình chỉ thi công ngay./.

Huỳnh Anh