Đoàn kiểm tra, giám sát kỳ sát hạch lái xe - ảnh Mộng Tuyết St.

Tính đến nay, toàn quốc có 325 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, đã cấp mới trên 300.000 , cấp đổi 274.073 giấy phép lái xe ô tô; kết quả sát hạch để cấp giấy phép lái xe đạt ngay lần đầu trung bình khoảng 70%.

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đã được quan tâm đầu tư, thực hiện hiện đại hoá;  công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý chấn chỉnh các cơ sở đào tạo lái xe đã được tăng cường, thực hiện tốt các quy định của nhà nước góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phần thực hành được kiểm tra bằng thiết bị chấm điểm tự động đảm bảo công khai, minh bạch - ảnh St.

Đạt được những kết quả trên là do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã triển khai quyết liệt mộ số giải pháp trọng tâm như: xây dựng phần mềm quản lý đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quản lý sát hạch viên, quản lý trung tâm sát hạch và quản lý giáo viên dạy lái; xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công giấy phép lái xe quốc tế mức độ 4; tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên cho đội ngũ sát hạch viên trong toàn quốc (thực hiện từ tháng 12 năm 2015 đến nay; hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải đầu tư xe ô tô hạng B1 số tự động  và chấp thuận nghiệm thu lắp đặt hệ thống thiết bị chấm điểm tự động theo quy định.

Từ ngày 01/7/2016, thực hiện quy định của Bộ GTVT toàn bộ quy trình sát hạch từ lý thuyết, thực hành trong sân và đường trường cấp giấy phép xe cơ giới đều được chấm điểm tự động, không có sự can thiệp của con người. Do đó, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX được nâng lên, hạn chế tối đa dư luận không tốt đối với lĩnh vực này./.

Quốc Hưng