1. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông cùng chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải đoàn xe.

Tay phải của Cảnh sát giao thông đưa cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

2. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông ngược chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái đoàn xe.

Tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra; cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

3. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải, bên trái đoàn xe cùng lúc giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường của mình.

Cùng lúc cánh tay phải và cánh tay trái của Cảnh sát giao thông thực hiện đồng thời động tác yêu cầu người tham gia giao thông giảm tốc độ, đi sát phần đường kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

4. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải đoàn xe tạm thời dừng lại

Tay phải của Cảnh sát giao thông đưa ra ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất. Đồng thời, đưa gậy điều khiển giao thông lên vuông góc với cánh tay trên, cánh tay dưới, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất, kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

5. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên trái đoàn xe tạm thời dừng lại

Tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất. Đồng thời, bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông đưa lên vuông góc với cánh tay trên, cánh tay dưới, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất, kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

6. Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải và bên trái đoàn xe tạm thời dừng lại

Cùng lúc cánh tay phải và cánh tay trái của Cảnh sát giao thông thực hiện đồng thời động tác yêu cầu người tham gia giao thông dừng lại kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

7. Động tác trên xe ô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông cùng chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải đoàn xe.

Sau khi hạ kính bên phải xe ô tô xuống, tay phải của Cảnh sát giao thông đưa cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

8. Động tác trên xe ô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông ngược chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái đoàn xe

Sau khi hạ kính bên trái xe ô tô xuống, tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Mức phạt hành chính hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định chủ xe có hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ có mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vi phạm theo điểm h Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi vi phạm theo điểm đ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng có hành vi vi phạm theo điểm e Khoản 4 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung như sau:

- Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng;

- Trường hợp có hành vi vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Theo điểm b, c Khoản 11 Điều 5; điểm b, c Khoản 10 Điều 6; điểm a, b Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

 

 

Theo csgt.vn