So với cùng kỳ thì số trường hợp kiểm tra thấp hơn, nhưng vi phạm lại tăng nhiều hơn (110/39 trường hợp vi phạm tải trọng, tăng hơn 182%) và xử phạt tăng gần 500 triệu đồng.

Ngày từ đầu năm lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe, đặc biệt là xe chở container, vật liệu xây dựng theo chỉ đạo tại Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Tới đây, lực lượng Cảnh sat giao thông sẽ rút khỏi các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Đây là thông tin từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe thời gian tới diễn ra vào ngày 19/9 tại Hà Nội. Qua đó, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an đã thống nhất kết thúc thực hiện kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải.

Tăng cường sử dụng cân xách tay xử lý xe quá tải

Cũng tại Hội nghị này Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo “khi lực lượng công an rút, các Sở Giao thông vận tải tiếp tục duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng lưu động. Bên cạnh đó, các Sở phải lập kế hoạch sử dụng cân xách tay xử lý xe quá tải mà không kỳ vọng vào trạm lưu động. Cùng với đó phải củng cố kiện toàn tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân lực để kiểm soát tải trọng xe hoạt động bình thường”.

Tới đây việc kiểm soát tải trọng xe thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, nhưng nơi nào cần phối hợp vẫn tổ chức phối hợp giữa hai lực lượng. Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát tải trọng xe sẽ được thực hiện quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, quyết tâm làm dừng, làm giảm vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hưng