Bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ GTVT để đảm bảo ATGT đường thủy (ảnh minh họa từ  internet)

Số kinh phí trên dùng để thực hiện: thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy nhiệm vụ nạo vét luồng đảm bảo chuẩn tắc, vét luồng luồng đường thủy nội địa cửa (20 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ GTVT chủ động điều chỉnh trong kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa năm 2016 đã phân bổ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi các cầu trên đường thủy nội địa quốc gia. 

Thiên Ân