Biên bản vi phạm Luật Giao thông

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban ATGT tỉnh Cà Mau ,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định:

“Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm một trong các hành vi quy định tại Nghị định này theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Khi bị tạm giữ giấy tờ theo quy định tại Khoản 6 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ”.

Như vậy chỉ trong thời hạn đến hẹn giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, thì biên bản vi phạm mới thay thế được giấy tờ có liên quan trong đó có giấy phép lái xe (nếu bị lực lượng CSGTtạm giữ giấy tờ). Nếu quá thời hạn hẹn giải quyết sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.

Lỗi không có Giấy tờ xe đối với mô tô, xe máy theo Nghị định 46/2016 của Chính Phủ.

1

Không có Giấy phép lái xe (Điều khiển xe dưới 175cm3)

điểm a khoản 5, Điều 21

800.000 - 1,2 triệu đồng;

2

Không có GPLX (Điều khiển xe từ 175cm3 trở lên)

điểm b khoản 7 Điều 21

4 - 6 triệu đồng;

3

Không có Giấy đăng ký xe

điểm a, khoản 3, Điều 17

300.000đ - 400.000đ

4

Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới

điểm a, khoản 2, Điều 21

80.000đ - 120.000đ

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh Cà Mau