Ra quân giải toả đáy cá.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã giải tỏa trên 150 lú, trên 300 cây tạp và 17 hầng đáy.

Sau khi giải tỏa Ban An toàn giao thông huyện Đầm Dơi lập biên bản bàn giao lại cho chính quyền cơ sở quản lý và vận động người dân không tái chiếm lòng sông, không khai thác thủy sản ven bờ gây cản trở giao thông đường thủy.

Thời gian tới, Ban ATGT huyện Đầm Dơi sẽ tiếp tục ra quân giải tỏa các chướng ngại vật ở những tuyến sông còn lại trên địa bàn huyện nhằm trả lại dòng sông thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện thủy tham gia lưu thông.

Thành Quốc